Nasza poradnia fizjoterapii działa w ramach umowy z NFZ,  jak również komercyjnie. Poniżej prezentujemy pełną listę usług związanych z fizjoterapią w naszej placówce.

 • »  Nauka czynności lokomocji
 • »  Wyciągi
 • »  Inne formy usprawnienia
 • »  Masaż suchy – częściowy – minimum 20 minut na 1 pacjenta, w tym 15 min. czynnego masażu
 • »  Galwanizacja
 • »  Jonoforeza
 • »  Elektrostymulacja
 • »  Tono liza
 • »  Prądy diadynamiczne
 • »  Prądy interferencyjne
 • »  Prądy Tens
 • »  Prądy Treberta
 • »  Prądy Kotza
 • »  Ultradźwięki miejscowe
 • »  Ultrafonoreza
 • »  Impulsywne pole elektromagnetyczne wysokiej częstotliwości
 • »  Diatermia krótkofalowa, mikrofalowa
 • »  Impulsowe pole magnetyczne niskiej częstotliwości
 • »  Laseroterapia – skaner
 • »  Laseroterapia punktowa
 • »  Kąpiel wirowa kończyn
 • »  Masaż mechaniczny
 • »  Masaż limfatyczny ręczny – leczniczy
 • »  Masaż limfatyczny mechaniczny – leczniczy
 • »  Pionizacja
 • »  Ćwiczenia czynne w odciążeniu i czynne w odciążeniu z oporem
 • »  Ćwiczenia czynne wolne i czynne z oporem
 • »  Ćwiczenia izometryczne
 • »  Ćwiczenia grupowe ogólnie usprawniające (nie więcej niż 10 pacjentów na 1 terapeutę)
 • »  Indywidualna praca z pacjentem (np. ćwiczenia bierne, czynno-bierne, ćwiczenia według metod neurofizjologicznych, metody     
 •     reedukacji nerwowo-mięśniowej, ćwiczenia specjalne, mobilizacje i manipulacje) – nie mniej niż 30 min.
 • »  Krioterapia miejscowa (pary azotu)
 • »  Ćwiczenia wspomagane
 • »  Naświetlenia promieniami IR, UV – miejscowe

Zapraszamy!