Poniżej prezentujemy Państwu zakres badań, które wykonujemy w ramach medycyny pracy w naszej placówce.Nawiązując z nami współpracę, mają Państwo pewność, że wszelkie formalności, terminy i procedury zostaną dochowane, a same badania pracowników przebiegną szybko i sprawnie.

W przychodni medycyny pracy przyjmuje:
» dr Jarosław Suwalski – chirurg, spec. medycyny ogólnej, specj. org. ochrony zdrowia
» dr Monika Wójcik-Suwalska – spec. chorób wewnętrznych

W naszej placówce można wykonać badania medycyny pracy z zakresu:

1) Badania wstępne, okresowe i kontrolne, wydawanie orzeczeń lekarskich do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy, w tym:
» badania wysokościowe
» badania związane z obsługą monitorów ekranowych
» badania laboratoryjne w zależności od czynników toksycznych i biologicznych
» próba termiczna przy narażeniu na wibrację
» spirometr
» rtg klatki piersiowej
» rtg dłoni

2) Wydawanie zaświadczeń sanitarno-epidemiologicznych i książeczek zdrowia

3) Badania kierowców, operatorów wózków widłowych, operatorów sprzętu ciężkiego

4) Badania psychologiczne

Informacja pod nr tel.: 508 422 001

Zapraszamy!