Realizowane projekty

Projekt pt. „Rehabilitacja – aktywizacja” realizowany będzie w okresie od 01.04.2018 roku do 31.03.2020 przez NZOZ MED-KOL Sp. z o.o.

Celem głównym projektu jest utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców woj. łódzkiego w wieku 50-65 lat poprzez ich udział w programie zdrowotnym w ramach którego 200 osób zostanie objętych kompleksową rehabilitacją oraz konsultacjami ze specjalistami i warsztatami w okresie 04.2018 -03.2020 r..

Projekt „Wczesne wykrywanie i zapobieganie cukrzycy typu II ” RPLD.10.03.02-10-B004/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014 – 2020

Kwota dofinansowania: 131 500 PLN

Celem głównym projektu jest: zwiększenie wśród 300 mieszkańców województwa łódzkiego (powiatu łódzkiego wschodniego, tomaszowskiego i brzezińskiego oraz gminy słabo zaludnione) w wieku aktywności zawodowej powyżej
45 roku życia, świadomości z zakresu występowania u nich wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę, stanu przed cukrzycowego lub cukrzycy poprzez udział w programie w okresie od 01.09.2018 – 30.06.2020 r. Celem projektu jest również zwiększenie wiedzy na temat sposobu redukcji czynników ryzyka rozwoju choroby.