Projekt „Wczesne wykrywanie i zapobieganie cukrzycy typu II ” RPLD.10.03.02-10-B004/17 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w latach 2014 – 2020

Kwota dofinansowania: 131 500 PLN

Celem głównym projektu jest: zwiększenie wśród 300 mieszkańców województwa łódzkiego (powiat łódzki wschodni i gminy słabo zaludnione) w wieku aktywności zawodowej powyżej 45 roku życia, świadomości z zakresu występowania u nich wysokiego ryzyka zachorowania na cukrzycę, stanu przed cukrzycowego lub cukrzycy poprzez udział
w programie w okresie od 01.09.2018 – 31.12.2019 r. Celem projektu jest również zwiększenie wiedzy na temat sposobu redukcji czynników ryzyka rozwoju choroby.

Działania w projekcie:

 • oznaczenie poziomu glukozy na czczo
 • indywidualne konsultacje lekarskie
 • indywidualne konsultacje diabetologiczne
 • indywidualne konsultacje dietetyczne
 • oznaczenie glikemii na czczo
 • test tolerancji glukozy
 • szkolenia informacyjne (grupowe)

Harmonogram działań w ramach projektu:

 1. Etap badań przesiewowych, kwalifikacja do programu, pierwsza konsultacja lekarska, oznaczenie glikemii na czczo  
  Od wrzesień 2018 – wrzesień 2019 r.

 2. Etap badań przesiewowych dalsze badania laboratoryjne, doustny test tolerancji glukozy, oznaczenie glikemii na czczo
  Od wrzesień 2018 – wrzesień 2019 r.

 3. Etap badań przesiewowych druga konsultacja lekarska,
  Od październik 2018 – grudzień 2019 r.
   

 4. Etap działań informacyjno edukacyjnych. Szkolenia grupowe, konsultacje diabetologiczne, konsultacje dietetyczne, oznaczenie glikemii na czczo, przekazania materiałów edukacyjnych.
  Od grudzień 2018 – grudzień 2019 r.